Pontevedra - Centros Auditivos Audika

Rúa Calvo Sotelo 29, 36680 A Estrada, Pontevedra
Teléfono: 986 09 68 72
Rúa Blanco Porto, 16 - 36001 Pontevedra
Teléfono: 986 61 76 07
Rúa María Berdiales, 14 - 36203 Vigo
Teléfono: 986 31 95 47
C/ Barcelona 81 - 36203 Vigo
Teléfono: 986 594 686
Avenida del Doctor Tourón, 4 - 36600 Vilagarcía de Arousa
Teléfono: 986 95 60 49